Sprawozdanie z badań wody w monitoringu kontrolnym


Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 02.02.2024 (ul. Farna 4 Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 02.02.2024 (ul. Puławska 30D Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 16.01.2024 (Os.35-lecia 5 Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 16.01.2024 (Os. Książąt Mazowieckich 13 Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 08.12.2023 (Os. Książąt Mazowieckich 15 Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 06.12.2023 (Gośniewice gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 06.12.2023 (Pilica 45 gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 06.12.2023 (Dębnowola gm. Warka)

Treść komunikatu do wyników badań z miejscowości  Gośniewice  z dnia 07.11.2023

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 07.11.2023 (Gośniewice gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 18.10.2023 (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 17.10.2023 (Dębnowola gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 06.10.2023 (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 28.09.2023 (ul. Puławska 30D  Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 18.08.2023 (Bończa  gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 09.02.2023 (Dębnowola gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 19.01.2023 (Dębnowola, gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 22.12.2022 (ul. Farna, Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 25.07.2022r(Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 25.07.2022r(Gośniewice gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 14.06.2022r(ul. Batalionów Chłopskich Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 7.06.2022r(Gośniewice gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 10.05.2022r(Michałów Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 13.04.2022r(ul. Farna  Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 13.04.2022r(ul. Filtrowa Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 13.04.2022r(Pilica gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 08.03.2022r(Dębnowola gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 08.03.2022r(Laski gm Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 03.03.2022r(Os. Książąt Mazowieckich 15 Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 23.02.2022r(Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.12.2021r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.12.2021r. (Dębnowola gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 6.12.2021r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 6.12.2021r. (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 29.11.2021r. (ul. Filtrowa Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 29.11.2021r. (ul. Batalionów Chłopskich Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.10.2021r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 12.10.2021r. (Pilica gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 12.10.2021r. (Laski gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 15.09.2021r. (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 14.09.2021r. (Dębnowola gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 14.09.2021r. (Pilica gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 14.09.2021r. (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 29.07.2021r. (ul.Batalionów Chłopskich   Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 29.07.2021r. (Dębnowola gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 29.07.2021r. (Pilica gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 16.06.2021r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.05.2021r. (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.04.2021r. (ul.Farna Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.04.2021r. (ul.Filtrowa Warka)
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 01.04.2021r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 01.04.2021r. (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 01.04.2021r. (Dębnowola gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 01.04.2021r. (Pilica gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 22.02.2021r. (Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 17.02.2021r. (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 17.02.2021r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 16.12.2020r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 17.12.2020r. (ul. Farna  Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 17.12.2020r. (Pilica mieszkanie prywatne gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 17.12.2020r. (Pilica gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 3.12.2020r. (Laski gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 24.09.2020r. (Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 24.09.2020r. (Bończa gm.Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 26.08.2020r. (Gośniewice gm.Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 26.08.2020r. (Warka )

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 04.08.2020r. (Laski gm.Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 15.07.2020r. (Warka ul. Turystyczna)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 15.07.2020r. (Dębnowola gm.Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 15.07.2020r. (Pilica gm.Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 15.07.2020r. (Gośniewice gm.Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 15.07.2020r. (Bończa gm.Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 25.05.2020r. (Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.05.2020r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.05.2020r. (Dębnowola gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.05.2020r. (Gośniewice gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 19.03.2020r. (Gośniewice gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 13.02.2020r. (Bończa gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 13.02.2020r. (Dębnowola gm. Warka) 

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia  13.02.2020r.( Os. Książąt Mazowieckich 15 gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 03.12.2019 r. (Pilica gm. Warka)
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 03.12.2019 r. (Dębnowola gm. Warka)
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 03.12.2019 r. Michałów gm. Warka)
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 03.12.2019 r. (SUW Bończa)
Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.11.2019 r. (Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.11.2019 r. (Piaseczno gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 27.11.2019 r. (Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 04.11.2019 r. (Laski gm. Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 16.10.2019 r. (SUW Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 16.10.2019 r. (Gośniewice)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 16.10.2019 r. (Piaseczno)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 23.09.2019 r. (Dębnowola)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 23.09.2019 r. (Michałów)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.08.2019 r. (Gośniewice)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.08.2019 r. (Piaseczno)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.08.2019 r. (SUW Dębnowola)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.08.2019 r. (Pilica, Gmina Warka)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 21.08.2019 r. (Os. Ks. Maz. 15)

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 22.07.2019 r.

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 12.06.2019 r.

Sprawozdanie z badań próbki wody wydane dnia 21.06.2019 r.

Sprawozdanie z badań próbki wody wydane dnia 22.06.2019r

Sprawozdania z badań próbek wody do spożycia – SUW Warka, SUW Bończa, PSP Michałów, SUW Pilica z 26.04.2019r.

Sprawozdanie z badań z pozostałości pestycydów Nr PBP/SP/1525/P/2019 z dnia 20.3.2019r

Sprawozdanie z badań na obecność metali z dnia 21.03.2019r

Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia -wodociąg Pilica z dnia 21.03.2019r

Sprawozdanie z badań próbki wody z wodociągu publicznego w Dębnowoli  z dnia 13.02.2019.pdf

Sprawozdanie z badań wody z dnia 13.02.2019.pdf

Sprawozdanie z badań wody z dnia 27.12.2018.pdf

Sprawozdanie z badań wody w monitoringu kontrolnym dla SUW Warka z dnia 17.12.2018 oraz SUW Bończa z dnia 12.12.2018 .pdf

Sprawozdanie z badań wody w monitoringu przeglądowym z dnia 27.07.2015.pdfZałączniki:
 1. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 02.02.2024 (Puławska 30D, Warka).pdf (13.02.2024, 14:43) - pobrań: 7
 2. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 02.02.2024 (ul. Farna 4, Warka).pdf (13.02.2024, 14:39) - pobrań: 5
 3. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 16.01.2024 (Oś. 35 lecia 5, Warka).pdf (13.02.2024, 14:38) - pobrań: 4
 4. Sprawozdanie z badań próbki wody z dnia 16.01.2024 (Oś. Książąt Mazowieckich 13).pdf (13.02.2024, 14:37) - pobrań: 7
 5. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 08.12.2023(Os. Książat Mazowieckich 15, Warka).pdf (27.01.2024, 20:35) - pobrań: 7
 6. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 06.12.2023(Gośniewice gm. Warka).pdf (27.01.2024, 20:34) - pobrań: 12
 7. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 06.12.2023(Pilica 45 gm. Warka).pdf (27.01.2024, 20:33) - pobrań: 7
 8. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 06.12.2023(Dębnowola gm. Warka).pdf (27.01.2024, 20:32) - pobrań: 9
 9. Treść komunikatu do wyników badań z Gośniewic z dnia 07.11.2023.pdf (13.11.2023, 16:40) - pobrań: 16
 10. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 07.11.2023 Gośniewice.pdf (13.11.2023, 16:37) - pobrań: 16
 11. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 18.10.2023 Piaseczno.pdf (13.11.2023, 16:36) - pobrań: 20
 12. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 17.10.2023 Dębnowola.pdf (13.11.2023, 16:33) - pobrań: 26
 13. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 06.10.2023 Piaseczno.pdf (13.11.2023, 16:32) - pobrań: 21
 14. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 28.09.2023 Puławska 30D.pdf (13.11.2023, 16:28) - pobrań: 14
 15. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 18.08.2023 SUW Bończa.pdf (13.11.2023, 16:16) - pobrań: 19
 16. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 2109S z dn. 22.12.2022 (ul. Farna, Warka).pdf (18.05.2023, 16:06) - pobrań: 34
 17. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 23 S z dn. 19.01.2023 (Dębnowola, gm. Warka).pdf (18.05.2023, 16:06) - pobrań: 32
 18. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 177 S z dn. 09.02.2023 (Dębnowola gm. Warka).pdf (18.05.2023, 16:05) - pobrań: 33
 19. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 22 S z dn. 19.01.2023 (Michałów, gm.Warka).pdf (18.05.2023, 16:04) - pobrań: 29
 20. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 506 S z dn. 30.03.2023 (Laski, Warka).pdf (18.05.2023, 16:04) - pobrań: 35
 21. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 505 S z dn. 30.03.2023 (ul. Farna, Warka).pdf (18.05.2023, 16:03) - pobrań: 24
 22. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 333 Sz dn. Os. Książąt Mazowieckich, Warka).pdf (18.05.2023, 16:03) - pobrań: 34
 23. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1068 z dn. 23.11.2022 (Laski, gm. Warka).pdf (18.05.2023, 16:02) - pobrań: 40
 24. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1069 z dn. 23.11.2022 (Piaseczno, gm. Warka).pdf (18.05.2023, 16:01) - pobrań: 37
 25. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1070 z dn. 23.11.2022 (Pilica, gm. Warka).pdf (18.05.2023, 16:01) - pobrań: 34
 26. sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia nr 1071 z dn. 23.11.2022 (Gośniewice, gm. Warka).pdf (18.05.2023, 16:00) - pobrań: 41
 27. sprawozdanie z badań próbki wody do spożcyia nr 1786S z dn. 08.11.2022 (ul. Batalionów Chłopskich, Warka).pdf (18.05.2023, 16:00) - pobrań: 44
 28. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 25.07.2022r. (Piaseczno gm. Warka).pdf (03.08.2022, 20:41) - pobrań: 54
 29. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 25.07.2022r. (Gośniewice gm. Warka).pdf (03.08.2022, 20:40) - pobrań: 50
 30. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 7.06.2022r(Gośniewice gm. Warka).pdf (21.07.2022, 22:18) - pobrań: 64
 31. Sprawozdanie z badań próbki wody do spożycia z dnia 14.06.2022r(ul. Batalionów Chłopskich gm.Warka).pdf (21.07.2022, 22:16) - pobrań: 57
Opublikował: Marcin Celejewski
Publikacja dnia: 13.02.2024, 14:48
Dokument oglądany razy: 18
Podpisał: Marcin Celejewski
Dokument z dnia: 23.05.2022