Taryfy i regulaminy


Stawki opłat za wodę i ścieki:

Taryfa dla ciepła:

Informacje dodatkowe dotyczące ciepła:

Informacja prezesa URE o maksymalnej stawce za ciepło w ZUK

Regulamin:

Cenniki:

Wody opadowe:


Opublikował: Marcin Celejewski
Publikacja dnia: 13.06.2023, 09:38
Dokument oglądany razy: 225
Podpisał: Marcin Celejewski
Dokument z dnia: 08.07.2022